Volg ons op Twitter!

Wat is LEO?

Coöperatie verloskundige praktijken Leiden en omgeving (LEO) is een samenwerkingsverband van 12 verloskundige praktijken uit regio Leiden, de Duin- en Bollenstreek en Alphen aan den Rijn.

De leden van LEO geloven in het unieke en bijzondere moment van geboorte. Zij zijn van mening dat de verloskundige tijdens de zwangerschap en baring het verschil kan maken voor de vrouw en haar gezin.

Kernwaarden

Verbondenheid:

De verloskundige praktijken zijn een eenheid en hebben vertrouwen in elkaar. Door elkaars kwaliteiten te benutten en te benoemen wordt dit versterkt. De leden zijn individueel gericht op verhoging van kwaliteit van zorg aan moeder en kind, en stimuleren elkaar hierin door hun contact.

Deskundigheid:

De verloskundigen van LEO zijn deskundige professionals die zich richten op de kracht van de vrouw. Zij maken deze deskundigheid naar elkaar en extern zichtbaar. In een eigen scholingscentrum worden leden verplicht bij- en nageschoold. Zo nodig huren de leden gezamenlijk expertise in om hun professionaliteit te vergroten.

Ontwikkelingsgerichtheid:

LEO blijft zich ontwikkelen, bijvoorbeeld door actieve betrokkenheid bij integrale geboortezorg. LEO leden volgen ontwikkelingen en maken dit zichtbaar.

Zichtbaarheid:

De zwangere kent haar verloskundigen en heeft inzicht in de geleverde kwaliteit, bijvoorbeeld in gezamenlijk gegenereerd klanttevredenheidsonderzoek en jaarverslagen. LEO heeft een duidelijk en betrouwbaar imago, en is vindbaar voor ketenpartners.

Zakelijkheid:

LEO is professioneel georganiseerd. De coöperatie is een financieel gezonde organisatie waarbij deelname niet vrijblijvend is. Een door de leden gekozen bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitgevoerde beleid. De coöperatie is de enige aandeelhouder van Verloskundig Centrum De Poort B.V.

LEO is er voor haar leden en zal zich komende jaren verstevigen qua beleid, bestuur en ontwikkeling. De blik is hierbij naar buiten gericht om in gezamenlijkheid in te kunnen spelen op veranderingen in de geboortezorg en andere externe factoren. Het contact met de ketenpartners is hierbij essentieel.

Ontwerp door Mooijontwerp